Deney veya kalibrasyon laboratuvarı iseniz, verdiğiniz ölçüm sonuçlarının uluslar arası alanda kabul görmesini istiyorsanız; TS EN ISO / IEC 17025 standardına göre akredite olmanız gerekmekte. Bu standart; her tipte deney ve kalibrasyon laboratuvarına uygulanabilir. Teknik yönü ağır basan bir standart olup 9001 ile örtüşen noktaları bulunmaktadır. Bir laboratuvarın sadece 9001 belgesine sahip olması, ölçümlerinin güvenilir kabul edilmesi için yeterli değildir. Ancak 9001’e benzer nitelikte; doküman kontrolü, kayıtların kontrolü, yönetimin gözden geçirmesi, hedefler, laboratuvar politikası, … gibi ortak hususlar mevcuttur. 9001’den farklı olarak; laboratuvarın altyapı, personel ve cihaz açısından yetkin olduğunu kanıtlaması, bunlarla ilgili dokümantasyonu oluşturması ve uygulaması gerekmektedir. Ayrıca en iyi ölçüm belirsizliği hesaplarını yapmalı, ölçüm belirsizliği bütçesi oluşturulmalıdır. Yerleşim ve çevre şartları, deney ve kalibrasyon metotları ve bu metotların geçerli kılınması, ölçme izlenebilirliği, numune alma, deney ve kalibrasyon malzemelerinin taşınması gibi konular da dokümante edilmesi ve yönetilmesi gerekli hususlardır.