CE İşareti, bir kalite markası değildir! CE işareti, ürünün Avrupa Birliği ürün direktiflerine uygunluğunu gösterir. Uyumlaştırma çerçevesinde, AB ürün direktifleri Türkiye’de uyulması zorunlu hale gelmiştir. Ürününüze CE işareti iliştirmek için, öncelikle ürününüzün hangi direktif(ler) kapsamına girdiğini belirlemeniz gerekir. Ürününüz, birden fazla direktif kapsamına girebilir, bu durumda ürününüzün girdiği tüm direktiflerin şartlarını sağlamalısınız. Ayrıca ürününüzün, o direktif kapsamında Onaylı Kuruluş (Notified Body) onayı gerektirip gerektirmediğini de belirlemelisiniz. Onay gerekiyorsa, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra bir Onaylanmış Kuruluş’a başvurarak denetlenmelisiniz. 

Bundan sonra, ilgili ürün direktifi altındaki harmonize ürün standartlarını belirlemelisiniz. Harmonize standartlara uymak, ihtiyaridir. Ancak ürününüze CE işareti iliştirme konusunda size doğrudan bir yardımcıdır, uyulması tavsiye edilir. Ilgili standartlardaki teknik şartları (test, analiz, kayıtlar,…) yerine getirmeyle birlikte teknik dosyanızı hazırlamalısınız. Teknik dosyanızda; ürün tanımı, kullanım ömrü beyanı, kullanım talimatları, uygulanan standartların listesi, ürün ağaçları, teknik çizimler, elektrik devre şemaları, üretimde kullandığınız malzeme özellikleri, kalite kontrol spesifikasyonları, etiketleme ve ambalajlama, sevkiyat şartları, test ve muayene kayıtları, direktif temel gerekler kontrol listesi ve uygunluk beyanı bulunmalıdır. Ürününüz, Onaylanmış Kuruluş gerektiriyorsa, hazırladığınız teknik dosya kontrol edilip başarılı olursanız ürününüzün üzerine iliştirdiğiniz CE işaretinin yanında 4 dijitli bir Onaylanmış Kuruluş kimliği bulunur. Uygunluk beyanınızda, Onaylanmış Kuruluş bilgisini de vermelisiniz. Eğer ürününüz, self deklarasyon kapsamında bir ürünse, kendi uygunluk beyanınızı yapar ve ürününüze CE işaretini iliştirirsiniz. Self deklarasyon bile olsa, CE işareti vurmak için ürününüzle ilgili tüm teknik çalışmaları aynen Onaylanmış Kuruluşa başvuracak gibi yapmanız gerekmektedir. Haksız iliştirilmiş CE işareti, piyasa gözetimi   ve denetimi faaliyetleri neticesinde tespit edilirse büyük yaptırımlara neden olmaktadır.