Kalibrasyon

Kalibrasyon, test ve ölçü aletinin belirli çevre şartlarında, (sıcaklık, nem, titreşim vb) metrolojik özellikleri kesin bilinen referans standartlarla (etalon) karşılaştırılması, gösterdiği değerin referans standarttan sapmasının tespit edilmesidir. Ölçme ve kontrol ekipmanlarının periyodik kalibrasyonları sayesinde, tüm üretim esnasında yapılan ölçümlerin doğruluğu güvence altına alınmış olur. Kalite yönetim sistemi standartlarında, ölçme alet cihazlarının güvence altına alınması, yani kalibrasyon zorunluluğu vardır. Bu tarz kalite belgelerine sahip olmak isteyen firmaların karşısına kalibrasyon zorunluluk olarak çıkmaktadır.


Taşınabilir ölçme sistemleri kullanılarak Laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilen kalibrasyonlar aşağıdaki gibidir:

 • 100 kV’a kadar şebeke frekanslı yüksek gerilim kalibrasyonu
 • 200 kV’a kadar yıldırım darbe yüksek gerilim kalibrasyonu
 • 65 kA’e kadar yüksek akım kalibrasyonu
 • Diğer elektriksel kalibrasyonlar (multimetre, osiloskop, güç analizörü, …)

Kalibrasyonlar; UME ve izlenebilirliği olan laboratuvarlar tarafından kalibrasyonu yapılmış ve bu konudaki uluslar arası standartlara uygun hassas ölçme sistemleri ile gerçekleştirilmektedir.

 

Kalibrasyon Talep Formu için tıklayınız.

ÖNEMLİ HUSUSLAR
 • Firmada yapılacak kalibrasyonlarda, herhangi bir hataya sebebiyet vermemek için, ilgili firma personelinin kalibrasyon süresi boyunca teknik personelimize refakat etmesi gereklidir.
 • Kalibrasyonu yapılacak cihazların operatörleri, kalibrasyon süresince cihazlarının başında bulunacaklardır.
 • Bozuk olan cihazları kalibrasyon için lütfen göndermeyiniz.
 • Fiyat teklifi isteklerinde; ilgili cihazın imalatçısı, modeli, ölçme bölgesi, kalibre ettirilecek ölçme bölgesinin belirtilmesi cevap süremizi hızlandıracaktır.
 • Kalibrasyon için laboratuvarımıza gönderilen cihazların temizlik ve bakımının (yağ, pas, toz, v.b.) yapılmış olması gereklidir.
 • Firmamızın gerekli görmesi halinde ilgili cihazın kullanım kılavuzu ve teknik el kitapçığı laboratuvarımıza gönderilmelidir.
 • Firmada yapılan kalibrasyonlarda cihazın arızalı çıkması durumunda kalibrasyon bedelinin 1/2`si alınır.
 • Özel bir anlaşma olmadıkça kalibrasyon sertifikaları fatura bedeli ödendikten sonra teslim edilir.
 • Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir ve kargoda meydana gelebilecek hasarlardan firmamız sorumlu tutulamaz.
 • Ankara dışında yapılacak kalibrasyon hizmetlerinde konaklama yapılması durumunda, otel giderleri ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
 • Toplu halde yaptırılacak veya 1 yıl süre ile tüm cihazlarını firmamıza yaptıracak anlaşmalı firmalar için özel indirimler uygulanacaktır.