En yaygın olarak belgelendirme yapılan kalite yönetim sistemidir. Çalışmaların başlangıcında firmadaki işleyiş analiz edilir. Doğru bir analiz; firmada düzgün çalışan ve optimum bir sistemin kurulmasını sağlar. Çalışmalara eşlik edecek ve sistemin yürütülmesinde yetkili olacak bir yönetim temsilcisi atanır. Firma çalışanlarına bilinçlenmeyi sağlayacak eğitimler verilir. Firma analizinden sonra, kurulacak olan sistem şekillendirilir, birimler arasındaki akışın tıkanmadan sağlanabilmesi için uygun formlar tasarlanır. Prosesler ve aralarındaki etkileşimler belirlenir. Standardın zorunlu kıldığı prosedürler öncelikli olmak üzere, başkaca ihtiyaç duyulan prosedürler de varsa oluşturulur. Firmanın organizasyon yapısı belirlenir. Sistemin işleyebilmesi için ihtiyaç duyulan tüm destek dokümanlar ve sistemin anayasası nitelliğindeki kalite el kitabı oluşturulur.  Tüm bu hazırlıklar bittikten sonra, firmanın istediği herhangibir belgelendirme kuruluşuna başvuruda bulunularak belgelendirme süreci tamamlanır.