Yönetim sistemlerinin bütün tiplerinin (kalite yönetim sistemleri veya çevre yönetim sistemleri gibi) tetkikinin ve belgelendirmesinin yeterliliği, tutarlılığı ile tarafsızlığı için ve bu faaliyetleri yerine getiren kuruluşlar için prensipleri ve şartları kapsayan standarttır. Yani yönetim sistemlerinin belgelendirme hizmetini verecek olan bir kuruluş; bu standarda göre akredite edilir.