ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı; bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerde çevreye verdiği zararı minimize ederek;  çevrenin korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve gelecek nesillere yaşanılır bir çevre bırakılmasını amaçlayan bir standarttır. Bir ürün standardı değil, sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar. Bu bağlamdaki danışmanlık kapsamında;
  •     Mevcut durum belirlenir
  •     Çevre boyutları belirlenir
  •     Çevre yönetim programları hazırlanır
  •     Prosedürler ve Çevre El Kitabı hazırlanır
  •     İç tetkikler yapılır
  •     Olası uygunsuzluklar giderilir
  •     Yönetimin Gözden Geçirme toplantısı yapılır
  •     Belgelendirme başvurusu yapılır.