Haber ve Duyurular

TSE CEN ISO/TR 14969 (13485 Kılavuzu)

TSE CEN ISO/TR 14969 Tıbbi Cihazlar – Kalite Yönetim Sistemleri – ISO 13485: 2003’ün Uygulanmasına Ait Kılavuz standardı 24.06.2010 tarihinde yayınlandı.

Küçük İşletmeler İçin ISO 9001
24. IAF Yıllık Toplantısı
TS EN ISO / IEC 17025 revizyonu

TS EN ISO / IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı, Mart 2010’da revize edilerek yayınlandı.