TS EN 45011 - ISO/IEC GUIDE 65

Ürün belgelendirmesi yapan bir kuruluşsunuz ve akredite olmak istiyorsunuz. Akreditasyon onayı için sisteminizi TS EN 45011 standardına göre kurmalı ve yönetmelisiniz. Ayrıca Guide 65’i de kullanarak ürün sertifikasyon sistemi için genel şartlar içeren bu kılavuzu da uygulamalısınız.